Pillargontant?!

Efter 8 dagar har alla 8 fröna grott och visat sig, 100% grobarhet, inte dåligt.

Efter 4 dagar tittade den här lilla gynnaren upp i sådden med Orange Ice!

Nu är det sått....

Planterade skott på väg....

Väckta pelargoner på tillväxt i söderfönstret!