Mentalbeskrivning B-kullen, 30/10 2005

Lady, Ebba, Leo, Billy och Zingo deltog vid vår gemensamma beskrivning. Tack för att ni kom....

Nedan är det genomsnittliga resultatet från beskrivningen.