Landsrönningens vision

 

Golden Retrievern

 

Golden retrievern är en jakthund, framavlad för att söka upp och apportera skjutet småvilt. Under jakt skall hunden sitta tyst och lugn och invänta skott och på givet kommando söka upp och apportera det nedskjutna viltet. Hunden skall alltså vara lugn när så krävs, samt arbeta hårt när detta krävs. Den ska arbeta snabbt och målmedvetet och inte låta sig störas av andra hundar, skottlossning eller vilt. Den ska kunna arbeta i alla väder, ha en bra näsa och en stark instinkt att bära allt den hittar till sin matte eller husse. För att klara detta behövs ett starkt psyke, tolerans mot andra hundar och djur samt en stor portion vilja att vara till lags. Det är dessa egenskaper som gör att de är så fantastiska hundar, så egenskaperna måste behållas i rasen, oavsett vad man sen använder dem till.

 

Vad vill vi med våra Golden Retriever?

Goldens lugna och starka psyke samt vilja att vara med på noterna gör den till en hund som man kan göra mycket med. Ingen kan väl vara så lycklig som en Golden när den får möta husse/matte i dörren med en sko i munnen, alla ni som träffat eller har en Golden vet vad jag menar.

  •  Våra Golden retriever skall fungera i vardagen och en bra mentalitet är självklar, därför har vi ambitionen att mentalbeskriva våra kullar.

  •  Våra Golden retriever skall vara efter friska föräldradjur, friröntgade när det gäller både AD och HD, samt ögonlysta utan anmärkning. Garantier för fria valpar kan dock aldrig ges.

  •  Våra Golden retriever skall kunna fungera arbetsmässigt, genom jakt, viltspår, bruks eller på lydnadsplanen, förutsättningarna kan vi ge den genom att avla på mentalt stabila och arbetsvilliga föräldradjur, utvecklandet av detta överlåter vi på våra valpköpare. Om det sedan blir jakt, bruks, viltspår, lydnad eller familjehundar av dem har ju egentligen ingen betydelse, huvudsaken är att de får chansen att använda sin hjärna och näsa till olika typer av aktivitet, det är jätteviktigt!! För att se vad de får med sig genom arv har vi ambitionen att funktionsbeskriva våra kullar.

  •  Våra Golden retriever skall vara snygga att se på, de ska se ut som en Golden och följa rasstandarden, färgen är av underordnad betydelse för oss, men man ska kunna se att det är en Golden retriever. 

  •  Våra Golden retriever ska ha förutsättningar att ge sina nya familjer samma glädje och nöje som de ger oss.

 

Hur ska vi nå målet?

Vi använder bara friska, mentalt sunda föräldradjur som uppfyller Svenska Golden retrieverklubbens krav för valpförmedling, kraven kan du se på  Goldenklubbens hemsida.             

Vi strävar mot vårt mål genom prestigelös och ödmjuk uppfödning av sunda och mentalt stabila och fungerande Golden retriever.

 

Sidorna skapade med Microsoft Frontpage.